Kategoria: Baza wiedzy

Warunki wypowiedzenia umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu jest rzeczą dokładnie określoną w polskim kodeksie cywilnym. Wszystko dlatego, że prawo przede wszystkim chroni najemców przed nieuczciwym postępowaniem wynajmujących. Z wypowiedzeniem umowy najmu wcale nie jest tak, że można je złożyć w dowolnej chwili i oczekiwać natychmiastowej wykonalności. Sprawa komplikuje się, jeśli umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a dodatkowo nie ma w niej żadnej informacji o możliwości wypowiedzenia.

Wypowiedzenia umowy najmu przy umowie na czas określony

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony, to jest ono dopuszczalne prawem tylko wtedy, jeśli w umowie znajduje się zapis o takiej możliwości oraz są dokładnie określone warunki. Dlatego przed podpisaniem umowy warto zastanowić się, czy zawiera ona wszelkie niezbędne informacje, które mogą być nieocenione w przyszłości. Warto pamiętać o tym, że jeśli umowa na czas określony zostanie wypowiedziana bezzasadnie, to najemca ma możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem.

Umowa na czas nieokreślony, a wypowiedzenie

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu, to w przypadku umowy na czas nieokreślony jest ono zdecydowanie łatwiejsze. Trzeba jednak pamiętać o dotrzymaniu konkretnych terminów, które reguluje kodeks cywilny. Jeśli czynsz jest opłacany co miesiąc, to wypowiedzenie musi być złożone co najmniej miesiąc wcześniej. Jeśli czynsz opłacany jest rzadziej, to okres ten automatycznie wydłuża się do 3 miesięcy. Jeśli opłaty są regulowane w odstępach mniejszych niż miesiąc, to wypowiedzenie należy złożyć z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku, gdy wynajmujący chce zamieszkać w swoim lokalu 

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli właściciel chce zamieszkać w swoim mieszkaniu, które jest obecnie wynajmowane. Jeśli zapewnia swoim lokatorom lokal zastępczy, to musi złożyć wypowiedzenie nie później niż na 6 miesięcy wcześniej. Czas ten wydłuża się aż do 3 lat, jeśli właściciel nie chce lub nie jest w stanie zapewnić najemcom lokalu zamiennego.

Warto także podkreślić fakt, że wypowiedzieć umowę najmu może także najemca. Może to uczynić ze skutkiem natychmiastowym, jeśli jest w stanie wykazać, że mieszkanie dotychczas zajmowane stanowi na przykład zagrożenie dla zdrowia jego lub jego rodziny. O wypowiedzenie umowy najmu może starać się także w przypadku, jeśli mieszkanie posiada wady ukryte, o których nie wiedział przed podpisaniem umowy i wprowadzeniem się do zajmowanego lokalu. Istnienie tych właśnie wad musi być w stanie udowodnić przed sądem, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Categories: Baza wiedzy

Krytyka produktu krajowego brutto

Produkt krajowy brutto jest już na tyle znaną wartością, że mało kto nie wie, co oznacza i jak się go określa. Przyjęło się, że jest on dobrym wskaźnikiem porównawczym i określeniem ogólnej kondycji gospodarki danego kraju. Nic nie jest jednak doskonałe i to nawet w przypadku PKB, wielu specjalistów ma sporo do zarzucenia sposobowi odzwierciedlania tej wartości.

Dlaczego produkt krajowy brutto nie jest doskonały?

Produkt krajowy brutto stanowi wartość dóbr i usług finalnych, które zostały wytworzone na terenie danego kraju w ciągu roku. Sposoby jego liczenia jasno określają co się do danych dóbr i usług zalicza. Największy problem istnieje jednak w tym, że do policzenia tej wartości uwzględnia się ewidencjonowane wartości, które są zbierane na podstawie dostępnych rejestrów. Co jednak w przypadku wartości nieewidencjonowanych takich jak szara strefa czy też produkcja wytworzona przez wolontariat. W przypadku niektórych gospodarek te wartości są znaczne i mają duży wpływ na gospodarkę danego kraju, natomiast próżno jest ich szukać w PKB. Jako przykład niech służą tutaj potężne kartele narkotykowe, które w wielu krajach stanowią trzon gospodarki, a także obracają znaczną ilością pieniędzy na rynku. Ma to znaczny wpływ na gospodarkę danego kraju, na ceny produktów, usług i inflację. Tak duży obrót pieniędzy nie jest jednak ewidencjonowany i wliczany do produktu krajowego brutto powodując, że ta wartość staje się w tym przypadku zakłamana i mija się z prawdą. Innym wspomnianym przykładem jest wolontariat i prace społeczne, które nie przynoszą dochodów osobom w nie zaangażowanym, natomiast generują pewną produkcję, która przynosi korzyść dla danego kraju.

Abstrakcyjne wyjaśnienie tego problemu

Jako trochę oderwany od rzeczywistości, ale w pełni możliwy i stanowiący doskonały przykład na krytykę produktu krajowego brutto, wyobraźmy sobie państwo, w którym za dziewięćdziesiąt procent gospodarki danego kraju odpowiada czarna strefa i wolontariat. Wartość produktu krajowego brutto będzie w tym przypadku ekstremalnie niska, podobnie jak ten wskaźnik na jednego mieszkańca, co wcale nie oznacza, że ludność na tych terenach umiera z głodu, gdyż obieg pieniądza, rynek usług i produkcja, która pociąga za sobą zatrudnienie istnieje i może mieć się bardzo dobrze. Jedynym mankamentem jest to, że nie jest ona rejestrowana i regulowana przez rząd, a przez grupy przestępcze trzymające władzę. Mam nadzieje, że ten przykład da Wam trochę do myślenia i innego podejścia do teorii omawianych wartości.

Jeśli ciekawi Cię tematyka PKB w tym artykule: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/co-oznacza-pkb-produkt-krajowy-brutto-czemu-sluzy-jak-jest-obliczany-i-jak-go-rozumiec/id/354 znajdziesz więcej przydatnych informacji

Categories: Baza wiedzy