Warunki wypowiedzenia umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu jest rzeczą dokładnie określoną w polskim kodeksie cywilnym. Wszystko dlatego, że prawo przede wszystkim chroni najemców przed nieuczciwym postępowaniem wynajmujących. Z wypowiedzeniem umowy najmu wcale nie jest tak, że można je złożyć w dowolnej chwili i oczekiwać natychmiastowej wykonalności. Sprawa komplikuje się, jeśli umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a dodatkowo nie ma w niej żadnej informacji o możliwości wypowiedzenia.

Wypowiedzenia umowy najmu przy umowie na czas określony

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony, to jest ono dopuszczalne prawem tylko wtedy, jeśli w umowie znajduje się zapis o takiej możliwości oraz są dokładnie określone warunki. Dlatego przed podpisaniem umowy warto zastanowić się, czy zawiera ona wszelkie niezbędne informacje, które mogą być nieocenione w przyszłości. Warto pamiętać o tym, że jeśli umowa na czas określony zostanie wypowiedziana bezzasadnie, to najemca ma możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem.

Umowa na czas nieokreślony, a wypowiedzenie

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu, to w przypadku umowy na czas nieokreślony jest ono zdecydowanie łatwiejsze. Trzeba jednak pamiętać o dotrzymaniu konkretnych terminów, które reguluje kodeks cywilny. Jeśli czynsz jest opłacany co miesiąc, to wypowiedzenie musi być złożone co najmniej miesiąc wcześniej. Jeśli czynsz opłacany jest rzadziej, to okres ten automatycznie wydłuża się do 3 miesięcy. Jeśli opłaty są regulowane w odstępach mniejszych niż miesiąc, to wypowiedzenie należy złożyć z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku, gdy wynajmujący chce zamieszkać w swoim lokalu 

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli właściciel chce zamieszkać w swoim mieszkaniu, które jest obecnie wynajmowane. Jeśli zapewnia swoim lokatorom lokal zastępczy, to musi złożyć wypowiedzenie nie później niż na 6 miesięcy wcześniej. Czas ten wydłuża się aż do 3 lat, jeśli właściciel nie chce lub nie jest w stanie zapewnić najemcom lokalu zamiennego.

Warto także podkreślić fakt, że wypowiedzieć umowę najmu może także najemca. Może to uczynić ze skutkiem natychmiastowym, jeśli jest w stanie wykazać, że mieszkanie dotychczas zajmowane stanowi na przykład zagrożenie dla zdrowia jego lub jego rodziny. O wypowiedzenie umowy najmu może starać się także w przypadku, jeśli mieszkanie posiada wady ukryte, o których nie wiedział przed podpisaniem umowy i wprowadzeniem się do zajmowanego lokalu. Istnienie tych właśnie wad musi być w stanie udowodnić przed sądem, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Categories: Baza wiedzy