Krytyka produktu krajowego brutto

Produkt krajowy brutto jest już na tyle znaną wartością, że mało kto nie wie, co oznacza i jak się go określa. Przyjęło się, że jest on dobrym wskaźnikiem porównawczym i określeniem ogólnej kondycji gospodarki danego kraju. Nic nie jest jednak doskonałe i to nawet w przypadku PKB, wielu specjalistów ma sporo do zarzucenia sposobowi odzwierciedlania tej wartości.

Dlaczego produkt krajowy brutto nie jest doskonały?

Produkt krajowy brutto stanowi wartość dóbr i usług finalnych, które zostały wytworzone na terenie danego kraju w ciągu roku. Sposoby jego liczenia jasno określają co się do danych dóbr i usług zalicza. Największy problem istnieje jednak w tym, że do policzenia tej wartości uwzględnia się ewidencjonowane wartości, które są zbierane na podstawie dostępnych rejestrów. Co jednak w przypadku wartości nieewidencjonowanych takich jak szara strefa czy też produkcja wytworzona przez wolontariat. W przypadku niektórych gospodarek te wartości są znaczne i mają duży wpływ na gospodarkę danego kraju, natomiast próżno jest ich szukać w PKB. Jako przykład niech służą tutaj potężne kartele narkotykowe, które w wielu krajach stanowią trzon gospodarki, a także obracają znaczną ilością pieniędzy na rynku. Ma to znaczny wpływ na gospodarkę danego kraju, na ceny produktów, usług i inflację. Tak duży obrót pieniędzy nie jest jednak ewidencjonowany i wliczany do produktu krajowego brutto powodując, że ta wartość staje się w tym przypadku zakłamana i mija się z prawdą. Innym wspomnianym przykładem jest wolontariat i prace społeczne, które nie przynoszą dochodów osobom w nie zaangażowanym, natomiast generują pewną produkcję, która przynosi korzyść dla danego kraju.

Abstrakcyjne wyjaśnienie tego problemu

Jako trochę oderwany od rzeczywistości, ale w pełni możliwy i stanowiący doskonały przykład na krytykę produktu krajowego brutto, wyobraźmy sobie państwo, w którym za dziewięćdziesiąt procent gospodarki danego kraju odpowiada czarna strefa i wolontariat. Wartość produktu krajowego brutto będzie w tym przypadku ekstremalnie niska, podobnie jak ten wskaźnik na jednego mieszkańca, co wcale nie oznacza, że ludność na tych terenach umiera z głodu, gdyż obieg pieniądza, rynek usług i produkcja, która pociąga za sobą zatrudnienie istnieje i może mieć się bardzo dobrze. Jedynym mankamentem jest to, że nie jest ona rejestrowana i regulowana przez rząd, a przez grupy przestępcze trzymające władzę. Mam nadzieje, że ten przykład da Wam trochę do myślenia i innego podejścia do teorii omawianych wartości.

Jeśli ciekawi Cię tematyka PKB w tym artykule: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/co-oznacza-pkb-produkt-krajowy-brutto-czemu-sluzy-jak-jest-obliczany-i-jak-go-rozumiec/id/354 znajdziesz więcej przydatnych informacji

Categories: Baza wiedzy