Co to jest wibor?

WIBOR to jeden z współczynników, które wpływają na wysokość oprocentowania kredytów przyznawanych prywatnym osobom i małym przedsiębiorstwom. Mimo, że wysokość stopy wibor, realnie wpływa na wysokość comiesięcznych rat kredytów większości Plaków- mało kto faktycznie wie, czym wibor jest i w jaki sposób jest kształtowany.

Wibor – wskaźnik zdolności kredytowej banków

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate jest to określona na pewien okres stopa procentowa kredytów, jakie banki potencjalnie udzielają sobie nawzajem. Ustalana jest codziennie o godzinie jedenastej rano. Ustalanie wielkości współczynnika wibor odbywa się w następujący sposób: Banki działające w Polsce przygotowują szacowane oprocentowanie, do kredytów, jakich udzielić mogą innym bankom. Dane o wysokości tego oprocentowania przesyłane są do zewnętrznej instytucji, zajmującej się tak zwanym wibor fixingiem, czyli wyliczaniem na podstawie przesłanych danych współczynnika wibor. Jest on wyliczany przez uśrednienie przesłanych z banków danych, z odrzuceniem wartości skrajnych. Raz zadeklarowanych stóp procentowych, banki zobowiązane są przestrzegać – przynajmniej do ustalenia kolejnych. Współczynnik wibor wyliczany jest jednocześnie na różne okresy, przy czym jego wartości aktualizowane są codziennie. Jest on ustalany na jeden dzień, dwa dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy,dziewięć miesięcy i na rok. Można śmiało powiedzieć, że współczynnik wibor jest w pewnym zakresie wyznacznikiem, który pozwala ocenić stan sektora bankowego, a w szerszym zakresie – stan całej gospodarki. Deklarowane codziennie przez banki stopy procentowe, mogą być interpretowane jako oznaczające to, na jak bezpieczne oceniane jest pożyczanie pieniędzy innym bankom. Jeżeli współczynnik wibor jest niski, oznacza to, że sytuacja banków jest oceniana jako pozytywna, a bezpieczeństwo udzielania im kredytów jako wysokie. Jeżeli współczynnik wibor rośnie – nie jest todobry znak dla systemu bankowego.

Do czego używany jest współczynnik wibor?

Współczynnik wibor używany jest do cyklicznego ustalania stóp procentowych dla kredytów udzielanych prywatnym osobom i małym przedsiębiorstwom. Stopy te ustalane są w okresie odpowiadającym wartości współczynnika wibor, która określona jest w umowie kredytowej. Jeżeli umowa zawarta jest na wibor 3m – ustalenie stopy procentowej następuje co 3 miesiące, z tym ,że dokładna metoda wyliczania tego współczynnika jest zależna od wewnętrznych regulacji banku. W przypadku kredytów na wibor 6 i 9 – stopu procentowe obliczane są na odpowiednio – sześć i dziewięć miesięcy. Innym zastosowaniem współczynnika wibor jest użycie go jako instrumentu finansowego. Warszawska giełda papierów wartościowych, dopuszcza transakcje futureowe na wibor.

Zobacz też: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/aktualizacja-wibor-3m/id/566

Categories: Baza wiedzy