Czym jest księga wieczysta nieruchomości?

Niejednokrotnie słyszeliśmy zdanie, iż w przypadku zakupu bądź sprzedaży nieruchomości istotnym jest sprawdzenie jej danych w księdze wieczystej. Warto więc w tym miejscu zastanowić się czym tak naprawdę jest owa księga. Z technicznego punktu widzenia to dokument, prowadzony przez wydział ksiąg wieczystych właściwego sądu.

Jakie dane zawiera księga wieczysta?

Otóż zasadniczo każda księga wieczysta nieruchomości zawiera cztery działy informacji. Pierwszy dział to dokładny opis położenia nieruchomości. Znajdziemy tu zatem szczegółowe informacje o numerach działek wchodzących w skład danej nieruchomości, ich położeniu i poczynionych zmianach. Cała księga charakteryzuje się tym, że zapisana jest w niej historia dokonywanych zmian. Na podstawie danych z działu pierwszego będziemy w stanie dokładnie zlokalizować naszą nieruchomość.

Jakie dane prezentowane są w jej dziale drugim?

Dział drugi prezentuje nam informacje o właścicielu nieruchomości, tym aktualnym, jak i historię zmian w tym zakresie. W dobie powszechnej cyfryzacji, gdy księgi wieczyste online są już standardem, to bardzo ważna informacja. Możemy szybko ustalić, czy osoba z którą rozmawiamy, jest autentycznym właścicielem nieruchomości. Dane te są nam szczególnie niezbędne, gdy chcemy daną nieruchomość nabyć. Łatwo też zweryfikujemy wszelkie informacje o historii władania daną nieruchomością.

A co z kolejnymi działami?

Dział trzeci oraz czwarty to działy informujące nas o ewentualnych obciążeniach nieruchomości. Mogą to być obciążenia związane z posiadanymi bądź zaciągniętymi kredytami czy pożyczkami, jak i ewentualne inne roszczenia osób trzecich. Przy czym hipoteki związane z kredytami hipotecznymi zawiera dział czwarty, ewentualne inne obciążenia – dział trzeci. W dziale trzecim mogą znaleźć się też zapisy na przykład o konieczności udostępnienia przejścia czy przejazdu przez tą nieruchomość innym osobom. Powinno to być dla nas ważne, gdyż w pewien sposób wpływa na swobodę korzystania z nieruchomości.

Kiedy warto sprawdzać księgę wieczystą nieruchomości?

Na pewno jest to konieczne w sytuacji chęci dokonania transakcji kupna. Fakt, iż księgi wieczyste online są już powszechnie dostępne – https://kapitalni.org/pl/artykuly/czym-jest-elektroniczna-ksiega-wieczysta-online-i-jak-ja-czytac,73,373, bardzo nam to ułatwia. Ponadto, każda transakcja związana z obrotem nieruchomościami musi się odbyć za pośrednictwem notariusza. To nam nim też spoczywa obowiązek dokonania weryfikacji danej księgi wieczystej, gdyż w akcie notarialnym muszą zawrzeć się wszystkie, aktualne dane nieruchomości. Dostęp online do ksiąg wieczystych także  w tym przypadku jest pomocnym.

Categories: Baza wiedzy